Cerkiew-pełny

 

Cerkiew w Smolniku zbudowana została w roku 1806; konsekrowana znacznie później pw. św. Mikołaja. Jest jedynym tego typu obiektem zachowanym na terenie gminy Komańcza. Jest to cerkiew murowana, zbudowana z kamienia, na zaprawie wapienno-glinianej z dodatkiem słomy. We wnętrzu zachowany ikonostas współczesny z bogatą dekoracją snycerską i ikonami.

W roku 2015 budynek cerkwi został odnowiony z zewnątrz, jej dach teraz lśni z daleka, dodając splendoru krajobrazowi Smolnika.

Świątynia jest obecnie kościołem filialnym parafii rzymsko-katolickiej w Nowym Łupkowie. Msze święte odbywają się w każdą niedzielę o 10:30.

slogan